Αναλυτικά τα τέλη κυκλοφορίας για το 2016

 

Με τέσσερις διαφορετικές ταχύτητες θα υπολογιστούν για το 2016 τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων, όπως προκύπτουν από την τροπολογία στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Για τα παλαιότερα οχήματα υπάρχουν μειώσεις ενώ προβλέπεται επιβολή τελών κυκλοφορίας στα υβριδικά. Τα οχήματα κατηγοριοποιούνται με βάση το έτος ταξινόμησης ως εξής:

Α’ ταξινόμηση στην Ελλάδα έως το 2000, α’ ταξινόμηση 2001-2005 και α’ ταξινόμηση από το 2006 και μετά, ενώ διατηρείται ο διαχωρισμός για επιβατικά αυτοκίνητα τα οποία ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα πρώτη φορά μετά την 1η Νοεμβρίου 2010.

Στις τρεις πρώτες κατηγορίες τα τέλη κυκλοφορίας προσδιορίζονται με βάση τον κυβισμό του αυτοκινήτου και είναι ενιαία για ΙΧ έως 1.357 κ.ε., ενώ στη συνέχεια τα ΙΧ τα οποία πρωτοκυκλοφόρησαν έως το 2000 έχουν μικρότερα τέλη σε σχέση με τα ποιο «νέα».

Για αυτοκίνητα για τα οποία τα τέλη κυκλοφορίας προσδιορίζονται με βάση τιςεκπομπές διοξειδίου του άνθρακα η πρώτη κλίμακα στην οποία επιβάλλονται μηδενικά τέλη (0-100 γρ. διοξειδίου) περιορίζεται στα 90 γρ. διοξειδίου και στη συνέχεια, ανάλογα με τις εκπομπές ρύπων επιβάλλονται τέλη κυκλοφορίας τα οποία κυμαίνονται από 0,9 ευρώ ανά γραμμάριο CO2 έως 3,72 ευρώ.

Αναλυτικά:

Ταξινόμηση έως 2000

 

ΚΥΒΙΣΜOΣ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2015 (ΣΕ € ) ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 (ΣΕ € )
Έως 300 22 22
301 έως785 55 55
786 έως 1.071 120 120
1.072 έως 1.357 135 135
1.358 έως 1.548 240 225
1.549 έως 1.738 265 250
1.739 έως 1.928 300 280
1.929 έως 2.357 660 615
2.358 έως 3.000 880 820
3.001 έως 4.000 1100 1025

Ταξινόμηση έως 2001-2005

 

ΚΥΒΙΣΜΟΣ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2015 (ΣΕ € ) ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 (ΣΕ € )
Έως 300 22 22
301 έως785 55 55
786 έως 1.071 120 120
1.072 έως 1.357 135 135
1.358 έως 1.548 240 240
1.549 έως 1.738 265 265
1.739 έως 1.928 300 300
1.929 έως 2.357 660 630
2.358 έως 3.000 880 840
3.001 έως 4.000 1100 1050

Ταξινόμηση 2006 και μετά

 

ΚΥΒΙΣΜΟΣ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2015 (ΣΕ €) ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 (ΣΕ €)
Έως 300 22 22
301 έως785 55 55
786 έως 1.071 120 120
1.072 έως 1.357 135 135
1.358 έως 1.548 240 255
1.549 έως 1.738 265 280
1.549 έως 1.738 1.739 έως 1.928 300 320
1.929 έως 2.357 660 690
2.358 έως 3.000 880 920
3.001 έως 4.000 1000 1150

Ι.Χ κυκλοφορίας μετά την 1.10.2010

 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝCO2 (ΓΡ. ΑΝΑ ΧΛΜ.) ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (2015) ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΕ € ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (2016) ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΕ €
 Έως 90 0 0
91-100 0 0,9
101-120 0,9 0,98
121-140 1,1 1,20
141-160 1,7 1,85
161-180 2,25 2,45
181-200 2,55 2,78
201-250 2,80 3,05
Άνω των 251 3,4 3,72