Η κάρτα καυσαερίων ή «ΚΕΚ» εν συντομία, θεσπίστηκε με σκοπό τη μείωση των ρύπων και κυρίως των ενώσεων του άνθρακα και του θείου στην ατμόσφαιρα, από τη χρήση των οχημάτων, και την σε βάθος χρόνου προστασία του περιβάλλοντος. Χορηγείται μετά από έλεγχο και μέτρηση των καυσαερίων που εκπέμπει το κάθε όχημα ώστε να διασφαλίζεται η άριστη και μη ρυπογόνος λειτουργία του.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η κυκλοφορία και η οδήγηση κάθε οδικού οχήματος που εκπέμπει ουσίες ή βλαπτικά προϊόντα για την ανθρώπινη υγεία ή ρύπους για το περιβάλλον πέραν των επιτρεπόμενων ορίων της νομοθεσίας απαγορεύεται ρητά.

Βάσει του νόμου, όλα τα οχήματα ανεξαρτήτως καυσίμου, έχουν την υποχρέωση έκδοσης κάρτας καυσαερίων. Οι οδηγοί οφείλουν να την ανανεώνουν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία, δηλαδή έναν χρόνο από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας των οχημάτων και στη συνέχεια:

  • Για τα οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνων κάθε 1 χρόνο
  • Για τα βαρέα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων κάθε 6 μήνες
  • Για ασθενοφόρα και Ταξί επίσης κάθε 6 μήνες

Η υποχρέωση έκδοσης της κάρτας καυσαερίων δεν επηρεάζεται από το είδος καυσίμου, ενώ τα δίκυκλα απαλλάσσονται της υποχρέωσης έκδοσης.

 

Σε περίπτωση ελέγχου από την Τροχαία, αν δεν έχεις την κάρτα καυσαερίων ή αυτή έχει λήξει, το πρόστιμο κυμαίνεται από 35€ έως και 200€, ανάλογα με τους εκπεμπόμενους ρύπους που θα βεβαιώσει το κινητό κλιμάκιο της τροχαίας. Σε περίπτωση ύπαρξης ΚΕΚ, αλλά δεν επαληθευτούν οι αναγραφόμενες μετρήσεις στον έλεγχο του κλιμακίου, αυτό ενδέχεται να ακυρωθεί και ο οδηγός να υποχρεωθεί στην έκδοση νέου, φυσικά αφού πρώτα επισκευάσει το όχημα του ώστε να εκπέμπει τις προβλεπόμενες ενδείξεις.

 

Κοστίζει από 5€ έως 12€ ανάλογα με τον τύπο του οχήματος και κάθε δεύτερο έτος εκδίδεται μαζί με την κάρτα ΚΤΕΟ, έτσι συνήθως εμπεριέχεται στην ίδια τιμή ως προσφορά. Ο έλεγχος πραγματοποιείται σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία και διαρκεί περίπου 10 λεπτά. Απαιτείται μόνο η επίδειξη της άδειας κυκλοφορίας του Οχήματος.Αφήστε μια απάντηση