Δίπλωμα φορτηγούΔικαιολογητικά έγγραφα

Για την έκδοση διπλώματος ΦΟΡΤΗΓΟΥ + ΠΕΙ (Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ), θα χρειαστείτε τα παρακάτω έγγραφα:

Για την έκδοση διπλώματος ΦΟΡΤΗΓΟΥ + ΠΕΙ (Δ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ), θα χρειαστείτε τα παρακάτω έγγραφα:

Για την έκδοση διπλώματος ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟ (Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ), θα χρειαστείτε τα παρακάτω έγγραφα:

Προσιτά ασφάλιστρα

από τις πλέον κορυφαίες εταιρείες ασφάλισης του κλάδου

Υποστήριξη
24/7

καμιά ώρα δεν είναι δύσκολη όταν πρόκειται για την ασφάλεια σας

Σιγουρία &
Αξιοπιστία

22 χρόνια δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη, σε κάθε σας πρόβλημα

Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες

ασφάλειας που θα καλύψουν την κάθε σας ανάγκη